logo Olde Veste
Aanpassing contributie v.v. d’Olde Veste ’54 m.i.v. seizoen 2015-2016

Aanpassing contributie v.v. d’Olde Veste ’54 m.i.v. seizoen 2015-2016

Nieuwsbericht

Prijs-aanpassing   Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2015 hebben de leden van de vereniging ingestemd met enkele financiële maatregelen, die met ingang van het nieuwe seizoen ingaan. De financiële maatregelen betreffen onder andere een generieke verhoging van 5% voor alle leden en de invoering van een gedifferentieerde contributie. Een diffecontributie-150x150rentiatie in de contributie betekent dat de selectiespelers (van zowel jeugd- als seniorenteams) meer contributie gaan betalen dan de niet-selectiespelers. De achtergrond van deze differentiatie is als volgt.   Wij als vereniging hebben jaren geleden besloten het niveau van het voetbal een impuls proberen te geven. Zoals iedereen weet zijn wij hierin meer dan behoorlijk geslaagd. De eerste jeugdteams spelen op divisieniveau en ook de tweede en sommige derde jeugdteams spelen, in vergelijking met de regio, nu al op een relatief hoog niveau. Dit past binnen de doelstellingen van het beleidsplan zoals dat in 2012 is images7EHZA4SVopgesteld. Maar het realiseren van deze doelstellingen is uiteraard niet vanzelf gegaan. Naast dat een grote groep vrijwilligers zich jaren heeft ingezet om aan alle randvoorwaarden te voldoen, worden ook financiële investeringen gedaan (in trainers, spelmateriaal, etc.). Het geld voor deze investeringen werd bijeengebracht door onder andere sponsB8mdV74IUAMG3ELoren en deels door de vereniging. De afgelopen jaren zijn de (sponsor)inkomsten van de vereniging echter teruggelopen, waardoor er niet meer genoeg inkomsten tegenover de kosten voor de prestatieteams staan. Om deze reden vragen wij van de spelers van de prestatieteams een bijdrage van enkele euro’s per maand. Wij vragen dit van de selectiespelers, omdat het naar de mening van het bestuur onredelijk zou zijn om alle leden om een bijdrage voor deze kosten te vragen. De spelers van de selectieteams krijgen immers ook meer “waar voor hun geld”. Daarnaast wordt de bijdrage aan het kledingfonds voor alle spelende leden met €1,00 verhoogd om alle trainers, met uitzondering van de studenten, een kledingpakket te kunnen verstrekken. Om meer inkomsten te genereren, nemen de spelende leden ieder vier loten af van de Grote Club Actie die ze zelf kunnen doorverkopen. Indien deze vier loten worden doorverkocht, dan is de eigen bijdrage van de leden uiteindelijk €0,00. De kosten hiervoor worden bij de (maandelijkse) contributiebetalingen geïnd. De contributiebedragen die met ingang van het seizoen 2015-2016 gelden, zijn inmiddels op onze website gepubliceerd en kunt u via deze link vinden. Voor het vaststellen van de contributie worden 2 peildata (1 augustus en 1 februari) gehanteerd, dit omdat er mogelijke verschuivingen zijn in de samenstelling van de prestatiegerichte elftallen. 10% korting op de contributie wordt verleend aan studenten (vanaf 18 jaar) en aan gezinnen  met meer dan 2 spelende leden in prestatiegerichte teams. Een eventuele restitutie kan alleen in de maand mei worden aangevraagd, dit in verband met de afsluiting van het financieel jaar. Een verzoek voor restitutie kan per email aan de penningmeester worden verzonden. Bovenstaande informatie is per e-mail ook gestuurd naar de leden van wie het e-mailadres in SportLink bekend is. Mocht u geen mail hebben ontvangen, dan is uw mailadres waarschijnlijk niet bekend. U kunt indien gewenst uw mailadres doorgeven aan de ledenadministratie, zodat uw gegevens in SportLink kunnen worden geactualiseerd. Het bestuur van v.v. d’Olde Veste ‘54  
Deel dit bericht

share op facebook  
Top