logo Olde Veste
Mededeling bestuur v.v. d’Olde Veste ’54

Mededeling bestuur v.v. d’Olde Veste ’54

Nieuwsbericht

De laatste periode hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met verschillende personen binnen de vereniging over de rol en de taakvervulling van het bestuur. Uit deze gesprekken is gebleken dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen is om samen met alle bestuursgroepen en -commissies de vereniging verder te leiden. Naar onze mening is door het gebrek aan vertrouwen en saamhorigheid het functioneren van het bestuur en haar bestuursgroepen en commissies dusdanig onder druk komen te staan, dat een onhoudbare situatie is ontstaan. Het bestuur treedt derhalve per heden af en is per direct demissionair. Dit betekent dat het bestuur geen besluiten meer zal nemen die betrekking hebben op de toekomst van de vereniging. Wel blijft het bestuur de huidige taken uitvoeren, zodat het dagelijks functioneren van de vereniging doorgaat. Het demissionair bestuur roept een buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen op vrijdag 30 september 2016 om 20.00 uur. Het enige agendapunt is het benoemen van een nieuw interim-bestuur. Een aantal leden is reeds bereid gevonden om de rol van het interim-bestuur op zich te nemen. Tijdens de vergadering zullen deze leden de gelegenheid krijgen hun plannen/ideeën toe te lichten. Als bestuur kijken wij terug op een intensieve, maar mooie periode. Twee jaar geleden met zijn drieën in het bestuur begonnen aan een behoorlijke klus, die zeker nog niet af is. Wij hebben samen met de bestuursgroepen en -commissies de schouders eronder gezet, hetgeen niet altijd even gemakkelijk is geweest. Een uitdaging was en blijft het aantal vrijwilligers binnen de vereniging. Dit aantal is niet zorgwekkend, maar je ziet vaak dezelfde namen bij verschillende functies. Dit moeten wij als vereniging met elkaar oplossen, het maakt ons immers behoorlijk kwetsbaar. De afgelopen jaren hebben wij als vereniging veel bereikt, zo hebben wij, zonder ook maar iemand te kort te willen doen, onder meer van de KNVB de Fair play award en de erkenning als regionale opleider mogen ontvangen. De noodzakelijke financiële maatregelen zijn getroffen om de vereniging gezonder te maken en om de onbalans tussen recreatief en prestatiegericht voetbal te herstellen. Nu is het tijd voor andere ideeën en initiatieven. Wij zullen binnen onze mogelijkheden zorg dragen voor de overdracht van allerlei lopende zaken en onze ideeën die niet tot wasdom zijn gekomen.  Wij blijven vanuit een andere rol bij de vereniging betrokken en willen alle leden bedanken voor de samenwerking gedurende de afgelopen jaren.  Het Bestuur  
Deel dit bericht

share op facebook  
Top