logo Olde Veste
Uitkomst onderzoek rubbergranulaat op kunstgras

Uitkomst onderzoek rubbergranulaat op kunstgras

Nieuwsbericht

Beste bestuurder, Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen. Erkentelijk voor snelle reflex De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden. Informatielijn RIVM Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. Klik hier voor het bericht dat het RIVM dinsdagochtend heeft gepubliceerd n.a.v. het onderzoek. Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Jan Dirk van der Zee Directeur amateurvoetbal ************************************************************************************ Bericht van de OV-webmaster : Bovenstaande link werkt niet altijd goed, omdat de site overbelast is. De belangstelling voor dit bericht is overweldigend groot blijkbaar. Onderstaand heb ik dan ook het bericht geplaatst als 'hard copy' voorzien van het rapport. ************************************************************************************  Wegens grote belangstelling is RIVM.nl momenteel niet bereikbaar.

Sporten op rubbergranulaat is veilig

Sporten op rubbergranulaat is veilig Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. Sporten op velden met rubbergranulaat In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland. Geen verband met leukemie In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen. Advies om norm aan te passen Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek vindt u op de pagina rubbertegels . Meer informatie Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden?

Download Rapport

Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat ONTVANGEN REACTIE VAN DE GEMEENTE Steenwijkerland conformeert zich aan uitslag onderzoek RIVM Steenwijkerland conformeert zich aan de uitslag van het onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd naar de rubberkorrels van gemalen autobanden op kunstgrasvelden. In een eerste reactie laat wethouder Jacques Wagteveld weten ‘Er is al langere tijd een discussie gaande over de vraag of het gevaarlijk is voor de gezondheid om te sporten op kunstgrasvelden voorzien van rubberkorrels van gemalen autobanden. Het onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat dit niet gevaarlijk is. Zoals ik steeds heb aangegeven is het onderzoek van het RIVM voor ons bepalend. De uitslag van het onderzoek betekent dat we geen maatregelen hoeven te nemen.’
Deel dit bericht

share op facebook  
Top