logo Olde Veste
Onderzoek naar samenwerking van Steenwijker voetbalclubs

Onderzoek naar samenwerking van Steenwijker voetbalclubs

Nieuwsbericht

Er zal een onderzoek worden ingesteld door de drie Steenwijker voetbalverenigingen om te bekijken of het zinvol is om te komen tot (een vorm van) samenwerking.

Het doel is duidelijkheid te verkrijgen waar de verenigingen elkaar in de toekomst eventueel zouden kunnen versterken.

Dit is het resultaat van een aantal goede gesprekken, die de laatste tijd op bestuurlijk niveau tussen Steenwijker Boys, d’ Olde Veste en Steenwijk hebben plaats gevonden.

Insteek daarbij is de toekomst van het voetbal in Steenwijk.

De samenwerking zou op diverse onderdelen (voorzichtig) gestalte kunnen krijgen, maar geforceerd wordt er voorlopig nog niks. Bundeling van kennis en kracht kan mogelijk leiden tot voordelen voor alle drie clubs, waarbij kan worden gedacht aan het gezamenlijk opleiden van bijvoorbeeld verzorgers, het werven van vrijwilligers en (jonge) scheidsrechters, die bijvoorbeeld jeugdwedstrijden kunnen gaan fluiten. Daarbij zou tevens kunnen worden gedacht aan het onderling uitwisselen van scheidsrechters.

Als het om samenwerking gaat, zal tevens over de (toekomstige) bezetting van de vlakbij elkaar gelegen accommodaties worden gesproken, waarbij het doel is de sportbeleving te stimuleren en zoveel mogelijk efficiency na te streven.

Vooralsnog is de intentie om in eerste instantie samen naar de (on)mogelijkheden te kijken. Deze (eerste) stap zal mogelijk te zijner tijd leiden tot een verdere vorm van samenwerking.

 

Deel dit bericht

share op facebook  
Top