logo Olde Veste
Agenda Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Nieuwsbericht


                   Uitnodiging

 

Algemene Ledenvergaderinglogo

v.v. d’Olde Veste ’54

24 november 2017

 

Het bestuur van v.v. d’Olde Veste ’54 nodigt haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 november 2017. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het clubgebouw aan de Parallelweg in Steenwijk.

De agenda kunt u hieronder lezen. 

Datum: 24 november 2017

Locatie: Clubgebouw v.v. d’Olde Veste ‘54, Parallelweg te Steenwijk

Tijdstip: 20.00 uur

Agendapunten

 1. Opening & vaststelling agenda
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 juli 2017
  (twee weken voor de ledenvergadering beschikbaar in de bestuurskamer)
 3. Jaarverslag seizoen 2016-2017
  (Vanaf 16 november beschikbaar in de bestuurskamer)
 4. Financiële zaken
   a) Financieel jaarverslag 2016-2017
   b) Verslag kascommissie en verkiezing lid en reserve-lid kascommissie
   c) Vaststellen jaarrekening 2016-2017
   d) Begroting 2017-2018
  (Stukken worden ter vergadering uitgereikt)
 5. Bestuursleden
  De volgende personen zijn periodiek aftredend en hebben zich beschikbaar gesteld voor herverkiezing:.
  Elbert Jan Hesse (voorzitter)
  Dirk Gerrits (bestuurslid technische zaken) 
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 17 november 2016 melden bij Martin van ’t Veen)
 6. Huldiging jubilarissen
 7. Status beleidsplan 2017-2021
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. Gedragsregels
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Deel dit bericht

share op facebook  
Top