logo Olde Veste

Lid worden

Ledenadministratie

Gerhard van der Ploeg

Alg. en techn. Jeugdcoordinator

Johan Dolstra

Lid worden van Olde Veste

Olde Veste is een voetbalclub met meer dan 1000 leden en hiermee de grootste in Steenwijkerland.Toch vergeten wij nooit de basisbeginselen van onze club: Het creëren van een plezierige en veilige sportplek waar in groepsverband wordt gevoetbald. De gezellige sfeer onder leden, supporters, vrijwilligers, voetballers en bestuursleden maakt ons tot een hechte club. Dat is onze manier, die al meer dan 60 jaar overeind is gebleven en die Olde Veste gemaakt heeft tot wat het nu is. Als lid heb je toegang tot de extra voordelen die onze club en sponsoren bieden. Zo kunt u als lid in onze Fanshop met voordeel artikelen kopen en krijg je, op vertoon
van je ledenpas, bij enkele ondernemers in Steenwijkerland korting op bepaalde
producten of arrangementen


Steenwijkerland logo JSF SWL

Jeugdsportfonds

De gemeente Steenwijkerland vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten. Met het Jeugdsportfonds biedt de gemeente kinderen van minder draagkrachtige ouders mogelijkheden om zich ook op sportief gebied te ontwikkelen. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

pdficon_small Spelregels

pdficon_small JSF Folder

pdficon_small Handleiding intermediairs

 

 

Een subsidiebedrag kan ook rechtstreeks bij de provincie worden aangevraagd.
Meer informatie hierover:
Documenten: http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/322/sportverenigingen
Link naar de site: http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/


Contributie

Contributie seizoen 2017/2018 (€)   Totaal per jaar Totaal per maand
Senioren - Prestatiegerichte teams
(1 + 2)
€ 329,40 € 27,45
Senioren € 252,= € 21,=
A-junioren - Prestatiegerichte teams € 260,40 € 21,70
A-junioren € 207,60 € 17,30
B/C-junioren -Prestatiegerichte teams (B1, B2, MB1, C1, C2 en MC1) € 247,80 € 20,65
B/C-junioren € 195,60 € 16,30
Pupillen -Prestatiegerichte teams (D1, D2, E1 en E2) € 201,00 € 16,75
Pupillen € 176,40 € 14,70
Magic Mini's € 15,00 € 1,25
Niet-spelende leden € 90,00 € 7,50
Vrijwilligers niet-spelend € 45,00 € 3,75
7x7 seniorenteam € 142,20 € 11,85

 

Verenigingscontributie 2017/2018

De hiernaast weergegeven contributie is inclusief bondsgeld KNVB, maar exclusief kosten spelerspas. In de contributie voor de spelende leden zit tevens de bijdrage voor kleding en 4 loten voor de Grote Clubactie.

Het verenigingsjaar van Olde Veste loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Na aanmelding is de persoon voor het hele jaar lid en is het lid ook de contributie over het hele jaar verschuldigd. De reden hiervan is dat de investeringen (in spelmateriaal, kleding, etc.) en de kosten voor de KNVB, verzekeringen etc. ook hele jaar doorlopen.

Automatische verlenging en opzeggen

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging automatisch met een verenigingsjaar verlengd. Gedurende het verenigingsjaar is opzeggen mogelijk (met dien verstande dat in beginsel de contributie wel over het hele jaar verschuldigd blijft), maar aangezien voetbal een teamsport is, is het niet de bedoeling om zonder dwingende reden gedurende het seizoen op te zeggen. Indien er sprake is van een dwingende medische reden om per direct te stoppen, dan kan een verzoek tot gedeeltelijke restitutie van de contributie worden gedaan. Bij opzegging van het lidmaatschap dient in alle gevallen het mutatieformulier op de website (onder Leden) te worden ingevuld.

Langdurige blessures

Indien sprake is van een langdurige blessure (aantoonbaar langer dan 3 maanden geblesseerd), dan kan verzocht worden om gedurende deze periode als niet-spelend lid te worden aangemerkt, met dito verschuldigde contributie gedurende deze periode.

Prestatieteams

Voor het vaststellen van de contributie van prestatieteams worden 2 peildata (1 juli en 1 januari) gehanteerd, dit omdat er mogelijke verschuivingen zijn in de samenstelling van de prestatiegerichte elftallen. 10% korting op de contributie wordt verleend aan studenten (vanaf 18 jaar) en aan gezinnen met meer dan 2 spelende leden in prestatiegerichte teams. Een eventuele restitutie kan alleen in de maand mei worden aangevraagd, dit in verband met de afsluiting van het financieel jaar. Een verzoek voor restitutie kan per email aan de penningmeester worden verzonden.

 

aanmelden

Via onderstaand aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als clublid of
spelend lid. Doorloop alle invulvakken en uw aanmelding wijzigt zich vanzelf.

* Alle velden invullen svp


Naam en adresgegevens

Roepnaam

Voorletters/initialen

Achternaam

Adres

Postcode

Plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

M/V


Legitimatiebewijs
Type lidmaatschap

LET OP! Wanneer u ouder bent dan 16 jaar dan dient u ook het nummer van een legitimatiebewijs te vermelden. Dit is in opdracht van de KNVB en versnelt uw aanmelding bij de bond.

Type legitimatie:

Nummer legitimatiebewijs

U kunt zich bij vv d' Olde Veste '54 aanmelden met een keuze uit drie verschillende typen lidmaatschappen. Selecteer hieronder uw gewenste lidmaatschap.

Selecteer lidmaatschap


Betaalgegevens

Hier kunt u uw gewenste betaaltermijn selecteren. Let op! De betaling geschiedt middels automatische incasso.

Betaaltermijn

IBAN-nummer

Naam rekeninghouder

Adres rekeninghouder

Woonplaats rekeninghouder


Voorwaarden

Hier vindt u onze voorwaarden. U dient akkoord te gaan met deze voorwaarden om u aan te kunnen melden.

Bij deze mij verklaar ik akkoord met de gedragsregels van v.v. d’Olde Veste ‘54 en zal deze respecteren.

Akkoord:

Ik machtig v.v. d’Olde Veste ‘54 om van mijn rekening bedragen af te schrijven inzake contributie, kledingbijdrage, en/of spelersboetes.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

De peildatum, geldend voor het komende voetbalseizoen, is de leeftijd op 1 januari.

De contributie loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Bij de 1e aanmaning wordt nog géén bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij de 2e aanmaning bedraagt de verhoging € 2,50. Wordt dan nog niet betaald volgt een speelverbod.

Zorg daarom voor voldoende saldo op uw rekening, de contributie wordt in de 1e week van de nieuwe maand geïncasseerd.


Aanmelden

Dank u voor het invullen. Heeft u alle bovenstaande velden juist ingevuld en aangevinkt? Gebruik dan onderstaande knop “aanmelden” om u aan te melden bij d'Olde Veste '54.
* Wij sturen automatisch een bevestiging naar uw bovenstaand opgegeven e-mailadres.

Top