logo Olde Veste

Onze club

Da’s nou Olde Veste

Een club zo groot als d’Olde Veste ’54 kun je ongetwijfeld in honderden, zo niet duizenden, woorden beschrijven. Er zijn grote verschillen binnen de club, maar toch is het een club. Drie woorden om de club te typeren lijkt dus heel weinig, maar toch heeft d’Olde Veste ’54 drie steekwoorden gepakt, die slaan op deze club.

Dynamisch is gekozen omdat de club dynamiek wil uitstralen, in beweging wil blijven. Dynamiek in de breedste zin van het woord, want zowel letterlijk (recreatief voetbal) als figuurlijk (met de tijd meegaan). Ambitieus omdat de club bepaalde ambities nastreeft (prestatiegericht voetbal). En Sociaal omdat de club een maatschappelijke functie bekleedt, voor haar leden (gezelligheid, saamhorigheid), maar ook voor de lokale samenleving.

 

Meer Dan Voetbal

d’Olde Veste ’54 is een voetbalclub en er wordt op de accommodatie van de club dan ook vooral gevoetbald. Toch is er veel meer dan alleen voetbal te bespeuren bij onze club. d’Olde Veste ’54 wil niet enkel de leden een voordeel geven, maar wil zich in de gehele maatschappij inzetten voor diegenen die dat nodig hebben.

Er zijn diverse voorbeelden te noemen om de maatschappelijke betrokkenheid van de club te laten zien. Zo is de club gestart met het zogenoemde Greenteam Olde Veste, bieden we mensen met een beperking de gelegenheid te voetballen en wordt er meegewerkt aan de Steenwieker Toor’n Run, een evenement eveneens voor mensen met een beperking.

Meer informatie over de maatschappelijke betrokkenheid van d’Olde Veste ’54 en het daarbij behorende ‘Meer Dan Voetbal’, is te vinden onder de kop MVA (Maatschappelijk Verantwoorde Activiteiten).


SCHEIDSRECHTERSFORUM


OV Scheidsrechtersforum Button

 

lEIDRAAD JEUGDOPLEIDING

 

meulensteen

 

OVTV

Olde Veste TV logo

Programma/Uitslagen