logo Olde Veste

Overig

Bestuursgroepen

Technische zaken

Voorzitter
Dirk Gerrits 06-18684797 dgerrits@archief.oldeveste.com
Lid
Folkwin Holtrop 06-11913750 fholtrop@archief.oldeveste.com
Hoofd Jeugd Opleiding
Geertjan de Grip 06-25066275 gdegrip@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator prestatiegerichte A- en B teams
Roelof Lugtmeijer 06-12885635  rlugtmeijer@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator prestatiegerichte A- en B teams
Harold Groenewoud 06-12053125  hgroenewoud@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator prestatiegerichte C- en D teams
Vacant    
Lid / Coördinator prestatiegerichte E- en F teams
Wim Assink 06-81173432 wassink@archief.oldeveste.com
Lid / Vrouwen 1 + 2
Beanne van der Heijden 06-11477846 bvanderheijden@archief.oldeveste.com

Voetbal

Voorzitter
Theo Heegsma   theegsma@archief.oldeveste.com
Lid
Karst Kuilder 06-18250498 kkuilder@archief.oldeveste.com
Lid
Jan Keuning 06-10212626 jkeuning@archief.oldeveste.com
Lid
Jaap Hielkema   jhielkema@archief.oldeveste.com
Lid
William Bruins   wbruins@archief.oldeveste.com
Lid
Liesbeth van der Sluis   lvandersluis@archief.oldeveste.com

Voetbal > Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdsecretaris
Andries Huberts 06-19192514 wedstrijdsecretaris@archief.oldeveste.com

Jeugd

Voorzitter
Marc Buiter 06-20614086 mbuiter@archief.oldeveste.com
Lid / Algemeen en Technisch Jeugdcoördinator
Johan Dolstra 06-12026620 jdolstra@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator A/B junioren
Leo van Harten 0521-511336 alvanharten@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator C/D junioren    
Rolf Westerhof 06-11627998 rwesterhof@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator E pupillen
Christian Borst  06-44157800  cborst@archief.oldeveste.com
Lid / Coördinator F pupillen
Jessica de Jonge 06-36005311 jdejonge@archief.oldeveste.com
Lid
Hans van der Loos   hvanderloos@archief.oldeveste.com
Lid /Coördinator Meisjes
Manon Palm 06-10735658 mpalm@archief.oldeveste.com
Lid /Coördinator Meisjes
Ilja Splinter 06-49085171 isplinter@archief.oldeveste.com

BAM (Beheer, Accommodatie en Materialen)

Wij zijn nog op zoek naar versterking i.v.m grote uitdagingen. Met name een voorzitter en personen met verstand van duurzame technieken en subsidie- en fondswerving. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met 1 van onderstaande leden

Voorzitter a.i.
Benno Hellinga 06-22424529 bhellinga@archief.oldeveste.com
Gebouwen
Jack Kuper 06-18027643
Jacob Westra 06-51364148 jwestra@archief.oldeveste.com
Materialen/Algemene zaken
Johan Ent 06-12165823 johanent@archief.oldeveste.com
Jan Mulder 06-12994381 jmulder@archief.oldeveste.com
Beleidszaken/ 55 plus groep
Roel Koolma 06-50605445> rkoolma@archief.oldeveste.com

Kantine

Voorzitter
Vacant    
Lid
Cindy Sloot   csloot@archief.oldeveste.com
Lid / Penningmeester
Frans Klozen 06-23415017 fklozen@archief.oldeveste.com
Lid / Inkoop
Rianne Strijker   rstrijker@archief.oldeveste.com
Lid
Jan Henk Broekroelofs

Evenementen

Voorzitter
Martijn Mollema 06-37566332 evenementen@archief.oldeveste.com
Lid
Inge Wierda
Lid
Stefan Moes
Lid
Connie van Galen
Lid
Edwin Maters

Commerciële Zaken

Voorzitter
Jan Kik 06-11951679 jkik@archief.oldeveste.com
Lid / BCOV
Harry van Dalfsen 06-55821736 hvdalfsen@archief.oldeveste.com
Lid / Bordsponsoren
Roel Koolma  0521-518799  rkoolma@archief.oldeveste.com
Lid / Contractbeheer
Robert de Velde 06-43989024 rdevelde@archief.oldeveste.com
Lid / Contractbeheer
Veerle-An Ulrich 06-25517214 vulrich@archief.oldeveste.com
Lid / Activiteiten    
René Reupkes 06-12480240 rreupkes@archief.oldeveste.com
Lid    
Eva-Marijke Moritz 06-25282976 emmoritz@archief.oldeveste.com

Bestuurscommissies

Financiële Zaken en Ledenadministratie

Voorzitter
Henk Zwoferink   hzwoferink@archief.oldeveste.com
lid
Rob Stam 06-40561242 rstam@archief.oldeveste.com
Lid / Contributie en Administratie
Jan van der Ploeg 06-12544083 jvdploeg@archief.oldeveste.com
Lid / Administrateur
Albert Groen 0522-257382 agroen@archief.oldeveste.com
Lid / Ledenadministratie /Administratie
Gerhard van der Ploeg 06-51966063 ledenadministratie@archief.oldeveste.com
Lid / Kleding
Andre Smit   kledingcommissie@archief.oldeveste.com
Lid / Kleding
Jaap Hielkema   kledingcommissie@archief.oldeveste.com
Lid / Merchandising
Antoinette Bos   fanshop@archief.oldeveste.com

PR & Communicatie

Voorzitter
George Huisman   pr@archief.oldeveste.com
Lid
Edwin Maters   pr@archief.oldeveste.com
Lid
Hilda Knol   pr@archief.oldeveste.com
Lid
Ina Kok - van Sleen   pr@archief.oldeveste.com
Lid
Adri van Sleen   pr@archief.oldeveste.com
Lid
Menno Mollema   pr@archief.oldeveste.com
Lid / Webmaster
Jessica de Jonge 06-36005311 webmaster@archief.oldeveste.com
Lid / Webmaster
Jack Berghuijs 06-34437995 webmaster@archief.oldeveste.com
     

MVA

Voorzitter
Alien Stuifzand    
Lid
Leo Mulder 06-17103543 lmulder@archief.oldeveste.com
Lid
Annet Wiersema 06-54655735 awiersema@archief.oldeveste.com

MVA > OAT

Lid
Willem Bos    
Lid
Leo Mulder 06-17103543 lmulder@archief.oldeveste.com
Lid
Feije Meijer    

Vrijwilligerscoördinatie

Voorzitter
Vacant      
Lid
Vacant
Lid
Vacant    
Lid
Vacant    

Overige Organisatie

Voetbal > Consul

Consul
Andries Huberts    

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon
Erik Hilbink 06-48126898 ehilbink@archief.oldeveste.com
Vertrouwenspersoon
Liesbeth van der Sluis 06-40626225 lvandersluis@archief.oldeveste.com

Voetbal > Scheidsrechterscommissie

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze bestuursgroep. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Karst Kuilder via kkuilder@archief.oldeveste.com of 06-18250498

Lid
Karst Kuilder 06-18250498 kkuilder@archief.oldeveste.com
Lid    
Jaap Hielkema   jhielkema@archief.oldeveste.com

Jeugd > Toernooicommissie Jeugd

Voorzitter
Hans van der Loos   hvanderloos@archief.oldeveste.com
Lid
Leo van Harten 0521-511336 alvanharten@archief.oldeveste.com

Jeugd > Zaalvoetbalcommissie Jeugd

Voorzitter
Johan Dolstra 06-12026620 jdolstra@archief.oldeveste.com
Lid
Henry Ridder 06-11731209  
Lid
Connie van Galen 06-25564609  

Supportersclub

Voorzitter
Hans Franken 06-40016271 hfranken@archief.oldeveste.com
Penningmeester
Kees Knol    
Secretaris
Albert van der Walle 0521-516802  
Lid, contactpersoon Senioren
Leroy Bakker    
Lid
Vroukje Otten 0521-517151  
Lid, contactpersoon Selectie
Edwin Maters    
Lid, contactpersoon Vrouwen
Eva Marijke Moritz    
adviseur, techniek, beeld en geluid
Jack Kuper    

55+ Groep

Voorzitter
Jack Klaster 06-23187643 jklaster@archief.oldeveste.com

Werkgroep 4:4 basisscholen

Lid
Johan Dolstra    
Lid
Klaas Brinkman    
Lid
Cindy Sloot    
Lid    
Henry Ridder    
Lid
William Smit    
Lid
Anita van den Bosch    

Kledingcommissie

Voorzitter
Jaap Hielkema jhielkema@archief.oldeveste.com    
Beheerder kledingplan
Beanne van der Heijden bvanderheijden@archief.oldeveste.com    
Technische Zaken
Folkwin Holtrop lfholtrop@archief.oldeveste.com    
Beheerder kleding/inkoop    
Andre Smit asmit@archief.oldeveste.com    
Beheerder damesteams
Liesbeth van der Sluis lvandersluis@archief.oldeveste.com    
Beheerder Seniorenteams
Bert Pen bpen@archief.oldeveste.com    
Beheerder Jeugd
Vacant    

Snertcommissie

Voorzitter
Andries Huberts   ashuberts@archief.oldeveste.com
Lid
Jan van der Ploeg   jvdploeg@archief.oldeveste.com
Lid
Gerhard van der Ploeg   gvdploeg@archief.oldeveste.com

Fotografen

Lid  
Adri van Sleen fotografie@archief.oldeveste.com
Lid
Jacob Westra fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Ina Kok - van Sleen fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Alie Gerrits fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Gea Pen fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Jack Kuper fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Jasmijn Kuper fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Jan van der Ploeg fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Klaas Brinkman fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
Bas Griffioen fotografie@archief.oldeveste.com
Lid  
George Huisman fotografie@archief.oldeveste.com
Top