logo Olde Veste
Drietal cursussen

Drietal cursussen

Nieuwsbericht

Aan alle Olde Veste leiders, trainers, leden, ouders en overige belangstellenden.

Wij vragen hierbij uw aandacht voor een drietal cursussen die in overleg met de KNVB en Sportservice Overijssel (SSO) worden gegeven en gesubsidieerd worden door de gemeente Steenwijkerland.

1. De cursus vroegsignalering. Voor alle vriiwilligers die werken met de jongste
kinderen, dus onze Magic Mini’s en F-categorie.

Soms kunnen er bijvoorbeeld kinderen zijn die zich heel druk of teruggetrokken
gedragen, vaak de aandacht trekken en moeilijk te corrigeren zijn. Dit kunnen signalen zijn van problemen in de ontwikkeling van een kind of zijn thuissituatie. Hoe eerder je je zorgen hierover met iemand bespreekt des te meer kans is er dat grotere problemen voorkomen kunnen worden.

Om je hierbij te ondersteunen, willen wij je graag wat handvatten aanbieden door
middel van eenmalige bijeenkomst: signaleren en handelen bij verontrustende signalen van kinderen.

De duur is 2,5 uur en de datum dient nog nader bepaald te worden.

Graag opgeven bij de secretaris van de jeugdcommissie per email: theegsma@oldeveste.com.

  1. Kanjers in de sport. Voor de lagere school leeftijd, dus F-, E- en D-categorie

Deze cursus betreft een methode voor trainers, leiding of andere vrijwilligers, gericht op het versterken van de teamspirit, verhogen van het zelfvertrouwen en het omgaan met conflicten.

Teamspirit

Kinderen sporten graag. Ze kunnen hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het trainen om steeds beter te worden. Helaas kan het sportveld ook een plaats zijn voor teleurstelling, conflicten en agressie. In de sport gaat het vaak om winnen en presteren en niet zelden staat dat op gespannen voet met plezier en normaal gedrag.

Er wordt in drie bijeenkomsten gewerkt aan het “eigen” maken van de kanjer
methodiek, zodat het een positieve rol kan spelen bij de verdere begeleiding
van de jeugd. In de eerste twee bijeenkomsten gaan we aan de slag met
inhoudelijke thema’s en de derde is een terugkom bijeenkomst na enkele maanden.

Voor verdere informatie zie de site: http://www.kanjersindesport.nl/

Na het volgen van deze scholing zul je het certificaat “sportkanjertrainer”
ontvangen en het werkboek Kanjers in de sport met praktijkvoorbeelden, tips en
testjes.

Graag opgeven bij de secretaris van de bestuursgroep jeugd per email: theegsma@oldeveste.com. De data worden bepaald in
overleg met de cursus leider.

3. De KNVB cursus. Een oproep aan alle leiders en trainers van de A t/m D teams heren en dames

Onze club d’Olde Veste’54 is de laatste jaren sterk gegroeid en er zijn veel teams bijgekomen. Het is dan elk jaar weer een uitdaging om de teams te voorzien van
leiding en trainers.

Daarbij doen wij een beroep op vele vrijwilligers, die dit graag doen en er veel plezier en voldoening in beleven. Soms zijn de ervaringen wel eens wat minder, omdat er kinderen in het team kunnen zitten, die de sfeer negatief beïnvloeden. We spreken dan over “storend” gedrag. Hoe daar nu mee om te gaan, is soms de vraag. Niet iedereen is hier voldoende bekend mee en wat extra tips zou een uitkomst kunnen zijn.

De KNVB heeft over dit onderwerp een cursus ontwikkeld. Deze wordt beschikbaar
gesteld aan onze club.

Bij storend gedrag kunnen we denken aan: pesten, slecht luisteren, agressiviteit, huilend gedrag, etc. Belangrijk bij de sportuitoefening is dat iedereen er plezier aan beleeft en dat storend gedrag wordt beheerst, zowel voor het kind zelf als ook voor de vrijwilligers en natuurlijk de rest van het team. d’Olde Veste’54 heeft de maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan en wij willen graag alle kinderen een plaats geven in onze grote club. Mogelijk lukt het niet altijd, maar behoud van plezier (en dus van de kinderen voor onze voetbalsport) vinden wij belangrijk.

De achtergronden van het storende gedrag kunnen divers zijn. Achterliggende redenen kunnen liggen in de thuissituatie, op school of in andere situatie, maar ook specifieke
stoornissen zoals autisme, ADHD, etc. De cursus richt zich op 2 invalshoeken, namelijk gedrags- en omgevingsbeïnvloeding. Naast aandacht voor de problematiek van het kind zelf, komen ook de medespelers aan bod en de structuur van de club, zoals die aangeboden wordt aan de kinderen.

De cursus bestaat uit 4 avonden van elk circa 3 uur en daarna is er nog een
terugkombijeenkomst. Wij willen graag alle leiding en trainers van de A t/m D teams in de gelegenheid stellen de cursus te volgen die door de KNVB zal worden gegeven. Voor de trainers met een TCIII licentie geeft de cursus 12 studiepunten die gebruikt kunnen worden voor het verlengen van de licentie.

De cursus wordt gegeven in het clubgebouw vanaf 19.00 tot 22.00 uur, de data zullen nog nader bepaald worden. We zullen beginnen in februari en dan om de twee weken.

Opgave graag via mail bij de secretaris van de bestuursgroep jeugd:

 

theegsma@oldeveste.com

Wij zien jullie opgaven per cursus graag tegemoet, zodat we gezamenlijk kunnen
werken aan een plezierige sportbeoefening.

Namens de jeugd en MVA commissie,

Annet Wiersema

Leo van Harten

Deel dit bericht

share op facebook  

Warning: Use of undefined constant nws - assumed 'nws' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oldevest/public_html/archief/wp-content/themes/weblicity/single.php on line 77
Top