logo Olde Veste

Vrijdag 18 november ledenvergadering

Nieuwsbericht

De algemene ledenvergadering is op vrijdag 18 november om 20.00 uur in het clubgebouw. Vertegenwoordigers van de diverse  bestuursgroepen zullen een korte
presentatie geven over wat ze doen en wat de plannen voor de komende tijd zijn.

Sinds de ledenvergadering op 17 juni 2011 is de nieuwe bestuursstructuur van de vereniging ingegaan. Het aantal bestuursleden is teruggebracht tot vier en een nieuw aantal bestuursgroepen zijn van start gegaan. Woensdagavond 2 november was er  in De Rechter van Steenwijk een evaluatie met het bestuur en de vertegenwoordigers de nieuw gevormde bestuursgroepen. De algemene conclusie was dat het voor velen wennen. Er komt een afstemming over welke zaken nu precies onder welke bestuursgroep vallen en verbeterpunten werden aangedragen.

Hieronder is de uitnodiging en agenda van de ledenvergadering van vrijdag 18 november:

De notulen van de ledenvergadering van 26 november 2010 zijn hier te downloaden.

De notulen van de extra ledenvergadering van 17 juni 2011 zijn hier te downloaden.


U I T N O D I G I N G

Algemene
Ledenvergadering op vrijdag 18 november 2011

 Plaats: clubgebouw aan de Parallelweg

 Aanvang: 20.00 uur

 

AG E N D A:

 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. a. vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering 26 november 2010

b. vaststellen van de notulen extra algemene ledenvergadering 17 juni 2011

c. naar aanleiding van de notulen

Ingekomen stukken / uitgaande post

4. Mededelingen

5. Jaarverslag verenigingsjaar 2010/2011

6. Huldiging jubilarissen

7. Verslag kascommissie/verkiezing reservelid kascommissie (aftredend Menno Mollema)

8. Financieel jaarverslag (wordt op de vergadering verstrekt)

P A U Z E

9. Toelichting door de diverse Bestuursgroepen

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:  Jan Broer (voorzitter) en Gerhard van
der Ploeg (penningmeester)

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris (Gerard Bolding) worden
aangemeld tot uiterlijk 14 november 2011

11.       Rondvraag

12.       Sluiting.

 

 

Het
bestuur van v.v. d’Olde Veste’54

 

 

 

Deel dit bericht

share op facebook  

Warning: Use of undefined constant nws - assumed 'nws' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/oldevest/public_html/archief/wp-content/themes/weblicity/single.php on line 77
Top